Tysvær kommune

Ikke fra Tysvær kommune?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

Pålogging Itslearning i Tysvær

Elever


Pålogging til itslearning skjer via ei FEIDE-pålogging. Dette betyr at elevane nyttar sitt vanlege brukarnamn og passord.
Pålogging skjer via http://www.itslearning.com/elogin (Vel Tysvær kommune)


Tilsette i skulen


Pålogging til itslearning skjer via ei FEIDE-pålogging for dei fleste. Dette betyr at dei tilsette nyttar sitt vanlege brukarnamn og passord i TK-nett.
Pålogging skjer via http://www.itslearning.com/elogin (Vel Tysvær kommune). Dette gjeld dei fleste tilsette ved grunnskulane i Tysvær. Unnatak er tilsette på alternative opplæringsarenaer, PPT og opplæringssenteret, samt andre manuelle brukarar som vert oppretta av skulekontoret på oppmoding. Desse nyttar i staden nettadressa http://www.itslearning.com.

Føresette


Etter kvart skal alle føresette i Tysværskulen få tilbod om eigne påloggingar til itslearning. Vi vil sende ut beskjed når dette vert klart. Inntil vidare må føresette nytte pålogginga til bornet sitt, i samarbeid med bornet. Ein nyttar då pålogging som i første avsnitt over.

30.11.2011 11:14

Velg språk
Bokmål